Spring naar hoofd-inhoud

Hoog Gevoelige Kinderen…

Nee, dit is niet het zoveelste etiketje om op een kind te plakken! Hoog gevoeligheid is een term om een combinatie van eigenschappen van een kind te duiden, waardoor je kind zich (eindelijk) herkend en erkend voelt. Die eigenschappen kunnen als last of als gave beschouwd worden, afhankelijk van de manier waarop ermee omgegaan wordt (door het kind zelf en door de natuurlijke omgeving).

Elk ogenblik van de dag krijgen kinderen allerlei prikkels te verwerken die ze waarnemen met al hun zintuigen. Het zijn geluiden, smaken, geuren, bewegingen, kleuren, vormen, sferen, enz. …

Hoog gevoelige kinderen hebben een fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor deze prikkels een diepere indruk op hen maken en ze meer tijd en rust nodig hebben om deze indrukken te verwerken. Daarom hebben ze het nodig om zich af en toe terug te kunnen trekken of zich af te kunnen sluiten van een (over) prikkelende omgeving.
Vaak zijn zij zich daar zelf niet van bewust of krijgen zij daar (door hun drukke programma) de kans niet toe. Als gevolg daarvan voelen zij zich geïrriteerd, raken over hun toeren, worden prikkelbaar of somber.

Hoog gevoelige kinderen zijn dus geen “flauwe” of verwende” kinderen. Ze hebben een intense waarneming - een rijke innerlijke wereld - en functioneren daardoor op een bijzondere manier. Bij hen worden de prikkels uit de omgeving (stimuli) minder gefilterd, ze blijven hen langer bij en deze kinderen zijn daar dus veel dieper van onder de indruk. Wanneer deze kinderen de term “flauw” of “verwend” opgeplakt krijgen, komt dit ook extra hard bij hen aan.

Heel vaak hebben kinderen die Hoog gevoelig zijn vanzelf al het gevoel “anders te zijn” en “er niet bij te horen”.
Hoog gevoeligheid is geen ziekte en geen leerstoornis, al kan een niet onderkende Hoog gevoeligheid wel tot leerproblemen en op de lange duur zelfs tot ernstige ziekten leiden. Hoog gevoeligheid is een mooie kwaliteit, een karaktereigenschap die tot het meest wezenlijke van het kind behoort. Het kind moet er dus niet van genezen worden, maar moet er wel goed mee leren omgaan, net als de omgeving trouwens.

Het ermee leren omgaan mogen ze bij mij in de praktijk leren, zodat ze meer geaard zijn en meer zelfvertrouwen hebben om er mee om te gaan en de tools hebben om aan te geven wat ze nodig hebben.